Ny TRF dia tia mampahatsiahy ny mpamaky ity lahatsoratra mahaliana ity izay manazava ny fikarohana mahagaga nataon'i Dr. Aron momba ny fomba hahitana fitiavana. Tsarà Fetin'ny mpifankatia.

 

Maherin'ny 20 taona lasa izay, nahomby i Arthur Aron, psikology, nahatonga ny olon-tsy fantatra roa ho tia tao amin'ny laboratoara. Tamin'ny faran'ny fahavaratra dia nampihatra ny paikadiny aho teo amin'ny fiainako manokana, izany no nahitako ny tenako teo amin'ny tetezana iray tamin'ny misasakalina, nibanjina ny mason'ilay lehilahy nandritra ny efatra minitra.

Avelao aho hanazava. Tany am-piandohan'ny hariva, io lehilahy io dia niteny hoe: "Miahiahy aho, raha nomena vondron'olona vitsivitsy, dia mety ho tia olona ianao. Raha eny, ahoana no fomba itiavanao olona? "

Mpinamana eny amin'ny oniversite aho indraindray nihazakazaka tao amin'ny gym gym ary nieritreritra hoe: "Ahoana raha?" Nahazo fahitana aho tamin'ny androny tao Instagram. Saingy ity no fotoana voalohany nipoahantsika ny iray tam-po.

"Raha ny marina, ny psikology dia nanandrana ny hampivadika ny olona," hoy aho, mahatsiaro Ny fianarana Dr. Aron. "Mahavariana izany. Te hanandrana foana aho. "

Namaky voalohany momba ilay fianarana aho fony aho teo afovoan 'ny fisarahana. Isaky ny nieritreritra ny hiala aho, dia nanindrona ny atidohako ny foko. Nahatsiaro tena aho. Noho izany, toy ny academique tsara dia nitodika tany amin'ny siansa aho, nanantena fa misy fomba iray hitiavana kokoa.

Nohazavaiko tamin'ilay fianarana tany amin'ny anjerimanontolo aho. Lehilahy sy vehivavy heterosexual no miditra ao amin'ny laboratoara amin'ny alalan'ny varavarana misaraka. Miara-mivory izy ireo ary mamaly fanontaniana maro samihafa. Avy eo dia nibanjina ny masony izy ireo nandritra ny efatra minitra. Ny tsipiriany mahasosotra: Enim-bolana taty aoriana, mpivady roa no nanambady. Nanasa ny labodia manontolo izy ireo ho amin'ilay lanonana.

"Andao isika hanandrana izany," hoy izy.

Avelao aho hankasitraka ny fomba fijerin'ny fanandramana nataoko tamin'ny alàlan'ny fianarana. Voalohany, tao anaty bar iray isika, fa tsy lab. Faharoa, tsy vahiny izahay. Tsy izany fotsiny, fa hitako ankehitriny fa tsy misy soso-kevitra na tsy manaiky ny hanandrana fanandramana natao hamoronana fitiavana am-pitiavana raha toa ka tsy misokatra amin'ny fisehoan-javatra izany.

Manontany ny Dr. Aron aho; Misy 36. Nandany ny ora roa nanaraka ny findaiko nanerana ny latabatra izahay, ary nametraka ny fanontaniana tsirairay.

Nanomboka tsy nanan-tsiny izy ireo: "Tianao ho malaza ve? Amin'ny fomba ahoana? "Ary" Oviana ianao no farany nihira ny tenanao? Ho an'ny olon-kafa? "

Saingy vetivety dia nitsofoka izy ireo.

Ho setrin'izany ilay bitsika hoe: "Asio dingana telo ny anao sy ny namanao," dia nijery ahy izy ary niteny hoe: "Heveriko fa samy mifankatia isika tsirairay."

Nihomehezana sy nampangotraka ny labierako aho raha nitanisa ny hevi-dehibe roa hafa izay nanadino avy hatrany. Nifanakalo tantara momba ny fotoana farany nitomanianay izahay, ary niaiky ny zavatra iray tianay hangatahana mpanangom-bola iray. Nanazava ny fifandraisanay tamin'ny reninay izahay.

Ny fanontaniana dia nampahatsiahy ahy ny fanandramana marevaka mahatsikaiky izay tsy ahatsapan'ny sahona fa ny rano dia mafana mafana raha tsy efa tara loatra. Miaraka aminay, satria nitombo tsikelikely ny habetsaky ny vulnerabilité, tsy nahatsikaritra aho fa niditra tao amin'ny faritany intimolaly izahay mandra-pahatonganay tany, fomba iray izay azo atao mandritra ny herinandro na volana.

Tiako ny mianatra momba ny tenako amin'ny valin-teniko, saingy tiako ny mianatra zavatra momba azy bebe kokoa. Ny bar, izay tsy nisy na inona na inona rehefa tonga izahay, dia nameno ny fotoana nijanonanay ho an'ny fialana bala.

Nipetraka teo am-pisakafoanana aho, nahafantatra tsara ny manodidina ahy nandritra ny adiny iray, ary nanontany tena raha nisy olona nihaino ny resakay. Raha tsy izany, dia tsy nahatsikaritra aho. Ary tsy tsikaritro fa ny vahoaka dia nanasitrana ary efa tara ny alina.

Isika rehetra dia manana fitantaràna ny tenantsika fa manolotra olon-tsy fantatra sy olom-pantatra isika, saingy ny fanontaniana napetrak'i Dr. Aron dia tsy afaka hiantehitra amin'io tantara io. Ny endriny dia ny karazana fihenam-bahaingoana izay tsaroako tamin'ny toby fahavaratra, nijanona niaraka tamin'ny namana vaovao nandritra ny alina, nifanakalo ny antsipirian'ny fiainantsika fohy. Ao amin'ny 13, miala ny trano voalohany, nahatsapa ho voajanahary ny hahafantatra olona iray haingana. Saingy tsy dia misy loatra ny fiainan'ny olon-dehibe manolotra antsika amin'ny toe-javatra toy izany.

Ny fotoana nahitako tena tsy nampahazo aina dia tsy rehefa tsy maintsy nibaboka momba ny tenako aho, fa tsy maintsy niezaka naneho hevitra momba ny namako. Ohatra: "Manome zavatra hafa izay heverinao ho toetra mampiavaka ny mpiara-miasa aminao, zavatra dimy ao anaty" (Question 22), ary "Lazao amin'ny mpiara-miasa aminao izay tianao momba azy ireo; Aoka ianao ho marin-toetra amin'izao fotoana izao hilaza zavatra izay tsy mety holazainao amin'ny olona iray nihaona taminao "(Question 28).

Ny ankamaroan'ny fikarohana Dr. Aron dia mifantoka amin'ny famoronana akaiky akaiky. Ny fandinihana maromaro dia mamakafaka ny fomba hampidirantsika ny hafa ho an'ny tenantsika manokana. Mora ny mijery ny fanentanana manitikitika ny sainy amin'ny hoe "manitatra ny tenany." Rehefa manao zavatra toy ny hoe: "Tiako ny feonao, ny tsironao amin'ny labiera, ny tian'ny namanao rehetra mankamamy anao," dia manome toetra tsara olona manan-danja amin'ny lafiny iray.

Mahavariana tokoa, maheno izay mahatsikaiky anao. Tsy fantatro hoe nahoana isika no tsy mifampiresaka am-pifaliana amin'ny fotoana rehetra.

Nahavita ny misasak'alina izahay, naharitra ela kokoa noho ny minitra 90 ho an'ny fianarana voalohany. Nijery ny barako aho, nahatsapa ho toy ny hoe nifoha aho. "Tsy dia ratsy loatra izany", hoy aho. "Tsy dia mampahery loatra raha oharina amin'ny mason'ny mason'ny tsirairay."

Nisalasala izy ary nanontany. "Heverinao ve fa tokony hanao izany koa isika?"

"Eto?" Nijery ny manodidina aho. Toa hafahafa loatra, sahala amin'ny vahoaka izany.

"Afaka mitsangana eo amin'ny tetezana izahay," hoy izy, nitodika tany amin'ny varavarankely.

Nafana be ny alina, ary nifoha tampoka aho. Nankany amin'ny avo indrindra izahay, ary nifampihaika nifanatrika. Nanafintohina ny telefaoniko aho raha nametraka ny timer.

"Eny e!", Hoy aho, nanintona mafy.

"OK," hoy izy, nitsiky.

Nifanindran-dàlana henjana aho ary nahantona teo amin'ny tarehin'ny vatolampy tamin'ny tady lava fohy, fa ny mijery ny mason'ny olona iray minitra mangina efatra dia iray amin'ireo zavatra nahafinaritra sy mampatahotra indrindra teo amin'ny fiainako. Nandany roa minitra vitsy monja aho dia niezaka ny nifoka rivotra tsara. Nitsikitsiky be ny hatsiaka mandra-pahatongan'ny farany.

Fantatro fa ny varavarankely ho an'ny fanahy na ny zavatra rehetra ny mason'izy ireo, fa ny tena fotsy vanim-potoana dia tsy hoe nahita olona fotsiny aho, fa nahita olona tena nahita ahy. Indray mandeha aho dia nanaiky ny fampihorohoroana tamin'ity fanatontosana ity ary nanokana fotoana handehanana, dia tonga tampoka tsy nampoizina aho.

Nahatsiaro ho sahy aho, ary tamin'ny fomba mahagaga. Ny ampahany amin'io zava-mahagaga io dia noho ny fahasimbako manokana ary ny ampahany dia hafahafa hafahafa izay azonao ambara amin'ny teny iray na mihoatra, mandra-pandrenesany ny dikany ary lasa toy ny tena izy: fanangonana feo.

Toy izany koa ny maso, izay tsy misy varavarankely ho an'ny zava-drehetra afa-tsy ny sela tena ilaina. Nihozongozona ny fihetseham-po nifanaovan'ny maso ary tsapako tamin'ny zava-misy mahavariana momba ny zavamananaina: ny toetoetran'ny angom-bokatra, ny mivalona hita amin'ny iris ary ny fitaratra mangatsiaka ao amin'ny cornea. Hafahafa sy mahatalanjona izany.

Rehefa niposaka ny fotoana dia gaga aho - ary kely dia kely. Saingy nahatsapa fahatsapana ho very. Efa nanomboka nahita ny takarivanay aho tamin'ny alàlan'ny famerenana miverimberina sy tsy azo antoka.

Ny ankamaroantsika dia mieritreritra ny fitiavana toy ny zavatra mitranga amintsika. Mianjera isika. Reraka izahay.

Fa ny tiako amin'ity fandinihana ity dia ny fiheverana fa ny fitiavana dia asa. Heveriko fa ny zava-dehibe eo amin'ny mpiara-miasa amiko dia manan-danja amiko satria misy zavatra telo farafahakeliny, satria mifandray akaiky amin'ny reninay izahay, ary noho ny famelany ahy hijery azy.

Nanontany tena aho hoe inona no ho avy amin'ny fifandraisanay. Raha tsy misy zavatra hafa, nihevitra aho fa hanao tantara tsara. Saingy hitako ankehitriny fa tsy momba antsika ity tantara ity; Izany dia ny dikan'ny hoe manelingelina ny olona iray, izay tena tantaran'ny dikan'ny hoe fantatra.

Marina fa tsy afaka mifidy izay tia anao ianao, na dia efa nandany taona aza ny fanantenako, ary tsy afaka mamorona fihetseham-po romantika mifototra amin'ny fahafaham-po fotsiny ianao. Ny siansa dia milaza amintsika ny momba ny zavamananaina; Ny fiononam-po sy ny hormones dia manao asa be dia be ao ambadiky ny sehatra.

Saingy na dia izany rehetra izany aza, nanomboka tamin'ny fiheverako fa ny fitiavana dia zavatra marim-pototra kokoa noho ny ataontsika. Ny fianarako an'i Arthur Aron dia nampianatra ahy fa azo atao izany - tsotra, na dia ny mamolavola ny fitokisana sy ny fifankatiavana dia mila mitombo ny fahatsapana fitiavana.

Azonao atao ny manontany tena raha lasa tia ahy izy sy izaho. Eny, nanao izany izahay. Na dia sarotra aza ny manonitra ny fianarana manontolo (mety ho nitranga ihany), ny fianarana dia nanome antsika fomba iray ho an'ny fifandraisana izay mahatsiaro tena. Nandany herinandro maromaro izahay tany amin'ny toerana malalaka noforoninay tamin'io alina io, niandry ny hahatongavan'izy ireo.

Tsy nisy taminay ny fitiavana. Fitiavana izahay satria samy nanao safidy izahay.

Hizaha ny tahiry fototra nataon'i Aron sy ny ekipany

http://www.stafforini.com/txt/Aron%20et%20al%20-%20The%20experimental%20generation%20of%20interpersonal%20closeness.pdf

Mandy Len Catron dia mampianatra manoratra ao amin'ny University of British Columbia ao Vancouver ary miasa amin'ny boky momba ny loza amin'ny tantaram-pitiavana.